*Stiching Moeder vol Stoplichten

Stichting Moeder vol Stoplichten is opgericht om de fondsenwerving van het initiatief ‘Moeder vol stoplichten’, dat het gesprek over de auto-immuunziekte multiple sclerose (MS) tracht te ondersteunen en stimuleren, verder te professionaliseren.

De stichting is op 8 juni 2020 opgericht als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en gevestigd te Zoetermeer. De Belastingdienst heeft Stichting Moeder vol Stoplichten per 2 december 2020 erkend als een ANBI-stichting.

*Bestuursleden

Het bestuur van Stichting Moeder vol Stoplichten bestaat uit:

Fiona Sie (voorzitter)

Bert Dannijs (penningmeester)

Jeroen van Eijnsbergen (secretaris)

*Bankrekeningnummer, KvK en RSIN

Bankrekeningnr: NL81 SNSB 0339 8786 49

RSIN: 861310500

KvK: 78228581

*Projecten

De projecten van Stichting Moeder vol Stoplichten bieden begeleiding en informatie aan zorgprofessionals en kinderen en hun ouders die geconfronteerd worden met MS. Hiervoor werkt Stichting Moeder vol Stoplichten samen met verschillende partners. De projecten zijn tegelijkertijd onderling met elkaar verbonden en versterken elkaar.

*Goed idee?

Heb jij een goed idee voor een project of gewoon een vraag die je aan Stichting Moeder vol Stoplichten zou willen stellen, stuur dan een e-mail naar info@moedervolstoplichten.nl.

Illustraties website en boek © Karst-Janneke Rogaar

Deze website wordt onderhouden door Persblik, Connecting Minds.

© Copyright - Moeder vol Stoplichten 2018