Zorg en Zekerheid

Stichting Zorg & Zekerheid heeft vierhonderd Tasjes vol stoplichten gesponsord die door Moeder vol Stoplichten zijn uitgedeeld aan ziekenhuizen en MS-centra in Zuid- en Noord-Holland. De neurologen en MS-verpleegkundigen bij deze ziekenhuizen geven de tasjes aan patiënten.

Iedereen heeft recht op Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid is een regionale zorgverzekeraar die dicht bij de mensen staat. Met de juiste zorg op de juiste plek, maar ook met maatschappelijke initiatieven die de samenleving socialer en daarmee gezonder maken. Het is onze overtuiging dat goede zorg en gezondheid alleen samen met anderen tot stand komt. Daarom ondernemen we tal van initiatieven met regionale organisaties. Zorg en gezondheid gaat verder dan alleen de beste behandeling. Gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning, zingeving en verbinding binnen een gemeenschap. Ze dragen allen bij aan de kwaliteit van ons leven.
Met de Stichting Zorg en Zekerheid maken we ruimte voor innovatie in de gezondheidszorg. Hiermee dragen we bij aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg, voor iedereen. Projecten die niet via de reguliere weg gefinancierd kunnen worden, krijgen zo een kans. Meer informatie over de Stichting Zorg en Zekerheid is te vinden op onze website www.zorgenzekerheid.nl/stichting.

© Copyright - Moeder vol Stoplichten 2018